Hlášení pro SÚKL Hlášení pro SÚKL

Hlášení pro SÚKL

 

REG13

Hlášení dodávek registrovaných humánních léčivých přípravků od držitelů registračních rozhodnutí do ČR
Ohlašovatel ZP

Ohlášení zdravotnického prostředkuCIS

Číselníky SÚKL APIPřevydávání certifikátů

Převydávání certifikátů API


MAH11r

Žádost o distribuci a výdej LP, jejichž ochranné prvky nevyhovují požadavkům nařízení 2016/161/EULéčivé přípravky

Seznam léčivých přípravků
KLP

Informace o výsledcích léčby konopím pro léčebné použití


Exspirace účtu lékaře

API pro změnu data exspirace účtu lékařeHlášení nežádoucích účinků

API pro hlášení nežádoucích účinkůePoukaz

Evidence osob


SLP11r

Léčivé přípravky ve specifickém léčebném programu s nesouladem v ochranných prvcích
 

Externí identity

Instalace vydaného certifikátu do Windows

Instruktážní video

Externí identity

Instalace vydaného certifikátu do Chrome

Instruktážní video

Externí identity

Instalace vydaného certifikátu mozilla Firefox

Instruktážní video

DIS13

Založení nového hlášení, nebo prohlášení

Instruktážní video

DIS13

Založení mimořádné opravy

Instruktážní video

REG13

Založení nového hlášení, nebo prohlášení

Instruktážní video

HOPL

Používání systému HOPL

Instruktážní video

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Tel.: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377
E-mail: posta@sukl.cz

Identifikátor datové schránky SÚKL: qwfai2m

Call centrum eRecept

Tel.: +420 800 900 555
Email: erecept@sukl.cz

Provozní doba Call centra je pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hod.


Ostatní kontakty2021 © SÚKL. Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Design source Freepik